Ο καλός, ο κακός, ο μέτριος και ο εξαιρετικός ψυχοθεραπευτής

Υπάρχουν κακοί ψυχοθεραπευτές; Αρκετοί. Υπάρχουν μέτριοι ψυχοθεραπευτές; Πολλοί. Υπάρχουν καλοί ψυχοθεραπευτές; Αρκετοί. Υπάρχουν εξαιρετικοί ψυχοθεραπευτές; Λίγοι.

Μία βασική ιδιότητα των εξαιρετικών ψυχοθεραπευτών είναι ότι προσπαθούν να επιδράσουν ψυχοθεραπευτικά στον άνθρωπο που έχει το πρόβλημα και όχι στο πρόβλημα που έχει ο άνθρωπος.

Ο εστιασμός στο επί μέρους αδικεί το όλον. Γιατί το όλον πάσχει. Που μπορεί να είναι και η οικογένεια. Και αυτό διαλάθει της προσοχής όχι μόνον των περισσοτέρων ψυχοθεραπευτών, αλλά και των περισσότερων ειδικών που μέσα από τον εστιασμό στο σύμπτωμα, το πρόβλημα, την διαταραχή ή την ασθένεια, χάνεται το όλον. Χάνεται το πρόσωπο που πάσχει. Άλλωστε το είπε πολύ σοφά ο Ιπποκράτης: "Δεν υπάρχουν αρρώστιες, υπάρχουν άρρωστοι".

Το όλον έχει να κάνει με τη βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση του ανθρώπου. Την ολιστική προσέγγιση. Συνήθως αυτό που γίνεται είναι να αντιμετωπίζεται το σωματικό πρόβλημα σε βιολογικό επίπεδο και σε ψυχολογικό επίπεδο το ψυχολογικό πρόβλημα, αγνοώντας τις υπόλοιπες ιδιότητες του προσώπου. Χρειάζεται η συστημική προσέγγιση του προβλήματος μιας και όλοι είμαστε ενταγμένοι, ως υποσυστήματα, σε ευρύτερα συστήματα και υπάρχει μία αέναη ωσμωτική σχέση αλληλεπίδρασης που και αυτή συχνά δεν αξιολογείται.

Ο εξαιρετικός θεραπευτής κατανοεί τι λέει ο άρρωστος, δηλαδή διαβάζει ανάμεσα από τις λέξεις, πίσω από τις λέξεις και κάτω από τις λέξεις. Σημαίνει ότι αφουγκράζεται τις σιωπές του θεραπευόμενου, συναισθάνεται τις αγωνίες του. Σημαίνει ότι τον βλέπει ως μοναδικό, τον σέβεται, τον θεωρεί σημαντικό, αντέχει το θυμό του, του επιτρέπει την αμφισβήτησή του.  

Ευτυχώς που υπάρχουν εξαιρετικοί θεραπευτές...